Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

EAN-numre

Her finder du Norddjurs Kommunes EAN-numre.

Norddjurs Kommunes CVR. nr. 29 18 99 86  
     

Afdeling/institution

EAN nr.

Tlf. nr.

     

Administration/ Rådhus

   
Direktionssekretariat og HR 5798004401002 89 59 10 42
Økonomisk sekretariat 5798004401019 89 59 18 33
Bogholderi og løn 5798004401125 89 59 18 19
IT-afdelingen 5798004401026 89 59 15 15
Digitaliseringsteamet 5798004402702 89 59 11 01
Borgerservice 5798004401514 89 59 10 00
Ungeindsatsen 5798004401279 89 59 29 66
Jobcenter 5798004401507 89 59 20 12
Udbetalingscenter 5798004401729  
Helbredserklæring 5798004401422 89 59 19 19 
Arbejdsmarkedsafdeling 5798004400227 89 59 20 12
Fællessekretariatet 5798004400234 89 59 20 14

Velfærdsområdet

   
Velfærdssekretariatet 5798004415016 89 59 40 31
     

Myndighedsafdelingen

   
Myndighedsafd. - Voksen/ Handicap 5798004401248 89 59 30 25
Myndighedsafd. - Børn og Unge 5798004374979 89 59 30 16
Børne- og Ungecenter Norddjurs 5798004374986 89 59 17 00
Familiehus 5798004374948 89 59 42 70
 Myndighedsafd. - Administration 5798004376294  89 59 15 55 

Socialområdet

   
Administrationen 5798004401781 89 59 15 50
Handicap og psykiatri, vest 5798004365700 89 59 23 00
Rusmiddelcentret 5798004415030 89 59 42 50
Sundhedsplejen 5798004401576 89 59 32 04
Norddjurs Kommunale Tandpleje 5798004379301 89 59 25 33
Norddjurs Ungdomsskole 5798004401071 89 59 25 50
Døgninstitutionerne Husene 5798004377925 89 59 25 50
STU Norddjurs 5798004401743 89 59 42 32
Ålunden/ Skovstjernen 5798004365755 89 59 15 50
Psykiatri Norddjurs 5798004376225 89 59 15 50
Område Ørsted 5798004374900 89 59 15 50
Område Ørum 5798004374924 89 59 15 50
Nærheden 5798004365717 89 59 15 58
Behandlingscenter Norddjurs 5798004401569 89 59 22 32
Forebyggelse og Tidlig Indsats 5798004400166 89 59 23 07
Område Auning/ Allingåbro 5798004365724

Sundheds- og omsorgsområdet

   
Boligadministration sundhed- og omsorgsområdet 5798004415023 89 59 21 55
Administration og udvikling sundhed- og omsorgsområdet 5798004415009 89 59 21 13
Sundhedsskolen 5798004402825 78 42 00 99
Farsøhthus 5798004401774 89 59 43 90
Fuglsanggården 5798004401231 89 59 24 00
Digterparken 5798004401200 89 59 28 80
Døgnpladser Træningscenter Vest 5798004401668 30 58 44 34
Glesborg Plejecenter 5798004383865 89 59 44 60
Violskrænten 5798004401194 89 59 24 49
Hjælpemidler 5798004401798  89 59 21 50
Træningscenter Vest 5798004401682 89 59 21 78
Træningscenter Øst 5798004401699 89 59 30 11
Hjemmeplejen Vest 5798004401705 89 59 39 41
Hjemmeplejen Øst 5798004401712 89 59 29 20
Visitation 5798004376270 89 59 21 10
Produktionskøkken 5798004401224
Område Grenaa Bo, Aktivitet og Udd. - Ålunden 18 5798004400265 89 59 15 61

Skole- og dagtilbudsområdet

   
Undervisningsområdet    
Undervisningsafdelingen 5798004401453 89 59 32 27
Norddjurs Læringscenterkontor 5798004401262 89 59 26 55
Læsecenter 5798004400159 89 59 30 31
PPR 5798004401583 89 59 30 22
Norddjurs Familieundervisning 5798004364161 89 59 30 31
Anholt Skole 5798004401385 89 59 28 60
Djurslandsskolen 5798004401552 89 59 22 30
Børneby Midt 5798004383834 89 59 22 90
Børneby Nord 5798004401804 89 59 43 70
Børneby Nord 5798004401620 89 59 43 50
Auning Skole 5798004364130 89 59 10 51
Special Pædagogisk enhed   5798004401460 89 59 31 83
Søren Kanne-skolen 5798004400180 89 59 46 00
Søren Kanne-skolen, afd. Vestre 5798004401330 89 59 46 00
Søren Kanne-skolen, afd. Vestre SFO 5798004401293 89 59 46 00
Søren Kanne-skolen, afd. Østre 5798004401347 89 59 46 00
Søren Kanne-skolen, afd. Søndre 5798004401354 89 59 46 00
Søren Kanne-skolen, afd. Østre SFO 5798004401309 89 59 46 00
Søren Kanne-skolen, Spc. 5798004401361 89 59 46 00
Søren Kanne-skolen, afd. Toubro 5798004401378 89 59 46 00
Søren Kanne- skolen afd. Toubro sfo 5798004401255 89 59 46 00
Søren Kanne- skolen afd. Vestre spc. sfo 5798004401392 89 59 46 00
Søren Kanne- skolen, kantine Søndre 5798004400241 89 59 46 00

Dagtilbudsområdet

   
Dagplejen - Område Grenaa  5798004401170 89 59 30 83
Daginstitutionsafdelingen 5798004415054 89 59 30 33
Anholt Børnehave 5798004401385 89 59 28 63
Børnehaven Børnenes Hus 5798004383896 89 59 27 50
Børnehaven Gymnasievej 5798004383919 89 59 26 85
Børnehaven Landsyen 5798004401156 89 59 27 17
Børnehuset Regnbuen 5798004401118 89 59 27 27
Børnehaven Savværket 5798004383742 86 38 43 55
Børnehaven Skovly 5798004401644 86 48 84 31
Område Grenaa 5798004401095 89 59 30 35
Område Auning 5798004401446 89 59 32 40
Børnehaven Bette-Bo 5798004364642 86 49 21 20
Børnehuset Mælkevejen 5798004364680 86 59 32 40
Fjellerup Børnehave 5798004383759 86 31 71 51
Glesborg Børnehave 5798004383766 89 59 23 29
Nørager Børnehave 5798004401613 86 48 70 80
Skovbørnehaven 5798004401163 89 59 27 60
Stjernehuset 5798004401101 89 59 26 95
Åparkens Børnehave 5798004383773 86 38 15 41
Skovvang - Det levende hus  5798004377956  89 59 32 30
Dagplejen - Område Auning 5798004402849 89 59 32 30

Miljø og teknik

   
Ejendomsdrift 5798004401521 89 59 40 35
Erhvervsafdelingen 5798004415115 89 59 40 80
Grundsalg 0044150475798 Mail Grundsalg
Bygningsdrift 5798004401439 Mail Bygningsdrift
Beredskab & Sikkerhed 5798004401064 89 15 21 12
Byg og Miljø 5798004392898 Mail Byg og miljø
Vej og Ejendom 5798004401040 Mail Vej/Ejendom
Plan og Natur afdelingen 5798004401545 Mail Plan/Natur

Kultur og udvikling

   
Kulturafdeling 5798004401538 89 59 40 73
Bibliotek Kulturperronen 5798004415122 89 59 43 00
Ørsted Bibliotek 5798004401675 86 48 85 48
Ørum Bibliotek 5798004383780 87 79 30 30
Grenaa Bibliotek 5798004401217 89 59 27 67
Kulturskolen Norddjurs 5798004374894 89 59 37 00
Baunhøj Mølle 5798004401880 86 32 72 45
Grenaa Egnsarkiv 5798004402610 89 59 27 72